Održana završna konferencija projekta

Dana 15. prosinca 2022. godine u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, na adresi bana Josipa Jelačića 83, Višnjevac, održana je konferencija za medije u sklopu projekta „Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti“. Konfencija je prigodno održana na zadnji dan mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Na konferenciji za medije je psihologinja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Martina Nikolić, zajedno s kolegama i partnerima iz DKolektiva prezentirala rezultate postignute tijekom dosadašnje provedbe projekta.

Projekt „Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti“ (2020. – 2022.) je program selektivne prevencije svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije.  Usmjeren je na rizične i zaštitne čimbenike, normativna uvjerenja, razvoj vještina te objektivno informiranje o sredstvima ovisnosti. Projekt se provodi u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga te uključuje interaktivne metode i evaluaciju. Korisnici projekta su djeca i mladi u riziku i djeca s problemima u ponašanju kojoj je potrebno individualno pristupiti. Individualan pristup ostvaren je kroz uključivanje u već postojeći mentorski program čime se doprinijelo unaprjeđenju njihova znanja o štetnosti ovisnosti i zdravim načinima života, unaprjeđenju njihovih socijalnih kompetencija te širenju izbora za uključivanje u aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Program se temelji na Hirschijevoj teoriji socijalne kontrole, gdje se polazi od pretpostavke da do devijantnog ponašanja dolazi radi prekida ili slabljenja veza između pojedinca i društva. S obzirom na to, podrška odraslih te međusobno povjerljiv odnos između mentora i djeteta mogu omogućiti osjećaj bolje društvene prihvaćenosti i podrške te smanjiti rizik upuštanja u različite vrste ovisnosti.

Mentori (volonteri u dobi od 18 do 35 godina) su s djecom radili na razvoju socijalnih vještina i ispunjavanju slobodnog vremena kvalitetnim aktivnostima. U projektu je sudjelovalo ukupno 36 mentorskih parova koji su uglavnom izražavali veliko zadovoljstvo sudjelovanjem u aktivnostima. Prethodni mentorski programi (Postani mi legos; Postali smo legosi, postani i ti; Najbolji ja – mentorski program sa svrhom selektivne prevencije ovisnosti) ostvarili su također velike uspjehe te je u programe mentoriranja do sada bilo uključeno više od 100 djece s problemima u ponašanju. Uočen je veliki odaziv i interes volontera za mentoriranjem, a mentorski program je prepoznat od strane lokalne zajednice i stručnjaka kao uspješna metoda u prevenciji rizičnog ponašanja. 

Rezultati provedbe aktivnosti govore slijedeće:

•  Ukupno 101 volonterska prijava za sudjelovanje u programu od početka provedbe projekta.
• Ukupno 36 volontera mentora uključeno u mentorski program.
• Uključeno 85 djece i mladih u aktivnosti programa.
• Organizirano 36 grupnih aktivnosti u sklopu strukturiranog provođenja slobodnog vremena za djecu
i mlade u riziku te mentorske parove (8 u 2020. godini, 21 u 2021. godini i 6 u 2022. godini).
• Proveden trening socijalnih vještina na kojem je sudjelovalo 39 djece te 10 volontera.
• Preko 110 susreta mentora i djece u 2022. godini.
• 10 grupa podrške za volontere-mentore (5 online, 5 uživo).
• Organizirana individualna podrška volonterima-mentorima.
• Provedeno ukupno 15 edukativnih radionica za djecu i mlade.
• Izrađen priručnik Mentorski program u funkciji prevencije ovisnosti + prošireno izdanje.

Iskustvo provedbe je iznimno pozitivno i iskazan je interes za nastavkom provedbe projekta ovoga tipa.