O mentoriranju

Mentorstvo je proces neformalnog prijenos znanja, društvenog kapitala kapitala i psihosocijalne potpore kojeg mentorirana osoba (štićenik) smatra relevantnim za osobni ili profesionalni razvoj. Mentorstvo podrazumijeva neformalnu komunikaciju, obično licem u lice i tijekom duljeg vremenskog razdoblja, između osobe koja ima veće relevantno znanje, iskustvo ili razvijenije vještine (mentora) i osobe za koju se smatra da ima manje (štićenik).

ŠTO JE MENTORSTVO?

  • Mentorstvo je proces neformalnog prijenos znanja, društvenog kapitala kapitala i psihosocijalne potpore kojeg mentorirana osoba (štićenik) smatra relevantnim za osobni ili profesionalni razvoj. Mentorstvo podrazumijeva neformalnu komunikaciju, obično licem u lice i tijekom duljeg vremenskog razdoblja, između osobe koja ima veće relevantno znanje, iskustvo ili razvijenije vještine (mentora) i osobe za koju se smatra da ima manje (štićenik).
  • Mentorski se odnos smješta u kategoriju pomažućih, asimetričnih odnosa u kojem zrelija, iskusnija osoba pomaže u osobnom, ali i u obrazovnom i profesionalnom razvoju mlađoj, neiskusnijoj osobi (Jeđud, Ustić, 2009).
  • Mentorstvo je jedna od najčešće korištenih intervencija koje služe za prevenciju, odvraćanje ili smanjivanje delinkventnog ponašanja, školskog neuspjeha, ovisnosti, agresije ili drugih antisocijalnih ponašanja kod djece u riziku (Tolan, Henry, 2008). Uključivanje djece i mladih u riziku u mentorski programa podržava i usmjerava njihov razvoj u zrele i odgovorne osobe, na način da se uvažava njihova potreba za odnosom s pozitivnom odraslom osobom, čime se smanjuje rizik za razvoj neprilagođenog ponašanja i povećava broj zaštitnih čimbenika.

TKO JE MENTOR?

  • Mentor je osoba koja ima više iskustva, znanja i vještina te ih je voljna podijeliti s mladom osobom kako bi ju motivirala na ostvarenje vlastitih ciljeva. Mentor s mladom osobom provodi nekoliko sati mjesečno (jednom tjedno) u ukupnom trajanju od minimalno 6 mjeseci, a sadržaj susreta oblikuju mentor i mentorirana osoba zajedno: to može biti razgovor, aktivnosti slobodnog vremena, pomoć u učenju, u organizaciji vremena itd.