O Projektu

Projekt „Najbolji ja“ je sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti.

O projektu “Najbolji JA”

  • Projekt „Najbolji ja“ je sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti.
  • Vrijeme trajanja projekta je predviđeno od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine. Aktivnosti su vremenski osmišljene kako bi pratile školsku godinu i obaveze djece i mladih kao ciljane skupine projekta.
  • Ciljana skupina projekta su djeca i mladi u riziku korisnici usluga smještaja i poludnevnog boravka Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje, Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i Centra za socijalnu skrb Osijek.
  • Kroz projekt će kao mentori biti uključeni volonteri – mlade osobe bez obzira na spol od 18 do 35 godina, a koji prođu selekcijski postupak i zadovolje sve uvjete koji su potrebni za sudjelovanje u projektu.
  • Uključivanjem u mentorski program „Najbolji ja“ djeca i mladi unaprjeđuju svoje socijalne vještine, na kvalitetan način provode slobodno vrijeme te razvijaju zdrave životne navike u svrhu prevencije svakog oblika ovisnosti.

Opći cilj projekta

Selektivna prevencija svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga. Kako bi se ostvario opći cilj programa postavljena su dva specifična cilja.

Specifični ciljevi projekta

  • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te podržavanje kvalitetnog i strukturiranog provođenja slobodnog vremena radi prevencije ovisnosti i upuštanja u rizična ponašanja kod djece i mladih kroz uključivanje u mentorski program
  • Unaprjeđenje znanja djece i mladih, volontera i stručnjaka o učinkovitim metodama prevencije ovisnosti te informiranje javnosti o utjecaju i posljedicama sredstava ovisnosti i zdravim načinima života.
  • Partneri: Volonterski centar Osijek
  • Financira: Ministarstvo zdravstva u okviru Natječaja za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u RH za 2019. godinu