Trening socijalnih vještina

U sklopu projekta Najbolji Ja u veljači smo krenuli s Treningom socijalnih vještina. Trening je namijenjen djeci Poludnevnog boravka u Osijeku, kao i djeci iz Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje te djeci iz Doma za odgoj djece i mladeži Osijek čiji su naši partneri na ovom projektu. Trening u obliku radionica za djecu i mlade imaju za cilj razvijanje znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i poboljšanje socijalnih vještina koje su se pokazale značajnim zaštitnim faktorom za prevenciju ovisnosti kod korisnika odgojnih institucija. Preventivni program je usmjeren u pravcu koji će povećati znanje o štetnim ponašanjima, razvijanju socijalnih i komunikacijskih vještina djece i mladih, razvijanje svestranijih interesa, kreativnosti i sposobnosti. Nedostatak socijalnih vještina često se povezuje s problemima u ponašanju i delikventnim ponašanjem, pa tako i ovisničkim ponašanjem. Brojna istraživanja i autori naglašavaju veliku važnost socijalnih vještina kao zaštitnog čimbenika jer predstavlja uvjete za zdrav i kvalitetan razvoj osobe.

Prvi trening socijalnih vještina sastojao se od pojašnjavanja što to jesu socijalne vještine, kako ih usvojiti i razviti, kao i to zašto su one važne.

Drugi trening socijalnih vještina bio je o prepoznavanju i iskazivanju osjećaja. Vještina prepoznavanja i iskazivanja osjećaja nam je važna u socijalnim kontaktima, kao i u igranju važne uloge u nošenju s vlastitim osjećajima.

Treći trening bio je u vezi aktivnog slušanja kao važne odrednice za uspješnu komunikaciju. Koristeći vještine aktivnog slušanja potičemo sugovornika na razgovor, pokazujemo mu da slušamo i da nas zanima ono što govori te doprinosi ugodnoj atmosferi i boljoj izgradnji međuljudskih odnosa.

Četvrti trening odnosio se na ”Ja-Ti” poruke. Istaknuto je kako ”Ja” poruke pomažu kada želimo reći drugome što nam kod njih smeta, a da ih ne povrijedimo i da ne započnemo svađu.

Peti trening bio je u vezi asertivnosti, kao važne socijalne vještine pomoću koje zagovaramo svoje stavove, a da pritom ne omalovažavamo sebe i druge osobe.

Šesti trening sastojao se od procesa donošenja odluka i promoviranja zdravog načina donošenja odluka.

Zadnji, sedmi trening bio je o timskoj igri i suradnji s kojom se susrećemo u svakodnevnom životu. Istaknuto je kako je u suradnji bitan doprinos svakoga člana. Nakon toga se radila rekapitulacija svih prethodnih treninga i provjera naučenih socijalnih vještina.