MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI

Kako spriječiti pojavu ovisnosti i svih onih ponašanja pojedinaca i skupina koja su povezana s njome, a koja zovemo ovisničkim ponašanjima? Najbolji, najučinkovitiji, najzdraviji (za cjelokupnu društvenu zajednicu), a u konačnici i najjeftiniji način borbe protiv ovisnosti jest prevencija. Prevenirati ovisnost znači spriječiti da se ona uopće pojavi, a to znači da spriječiti onaj prvi korak u eksperimentiranju i istraživanju sredstava ovisnosti odnosno droga.

Djeca i mladi posebno su osjetljivi dio populacije, a od svih javnozdravstvenih problema tri su za njih posebno pogubna:

  • Alkoholizam
  • Pušenje duhanskih proizvoda i
  • Zlouporaba sredstava ovisnosti (droga).

Obitelj, škola i društvo u cjelini ne mogu sasvim zaštititi djecu i mlade od droga i drugih sredstava ovisnosti. Zato je potrebno uključivanje i suradnja javnih institucija, organizacija civilnog društva i cjelokupne lokalne zajednice u preventivni rad s djecom i mladima kako bi im se pružili i omogućili razvoj i odgoj pa tako i prema drogama i sredstvima ovisnosti stvore razborit odnos i izaberu pravi put u budućnost. Preventivni programi u sustavu trebaju biti izrađeni s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina.

Jedan od preventivnih programa koje provodimo je „Najbolji JA – Sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti (2020. – 2022.)“ Cilj toga projekta je selektivna prevencija svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga. Više o samom projektu možete pročitati na: https://cnzd.org/2020/01/01/najbolji-ja-sveobuhvatni-program-selektivne-prevencije-ovisnosti-2020-2022/

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti obilježavamo u periodu 15. studenog – 15. prosinca svake godine. Preporučujemo da pročitate više o temi ovisnosti i nađete ideje za radionicu u priručniku u čijoj je izradi sudjelovala naša kolegica Vanja, a dostupan je na http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/1/publikacije/prirucnik_radionice_u_borbi_protiv_ovisnosti.pdf?fbclid=IwAR2l9rw6GUWV8gwYSQL9r7STDFeuUXEKbtM-QWwauMBMAEOxeo61G9alVbk