OSAM NOVIH MENTORA EDUCIRANO U SKLOPU PROJEKTA „NAJBOLJI JA“

Jučer, 8.3.2021. od 16h do 18:30 h, održana je online edukacija za volontere koji su odlučili započeti s mentoriranjem djeteta u riziku u sklopu projekta „Najbolji ja“. Mentori su kroz ovu edukaciju unaprijedili svoje znanje i osvijestili svoje resurse za mentoriranje, a najviše smo se fokusirali na objašnjavanje mentoriranja i obaveza mentora u ovom projektu.

Mentori su dobili informacije o različitim aktivnostima u koje se mogu uključiti kao mentorski par te na koji način mogu potaknuti dijete na razvoj socijalnih vještina i interesa, a ujedno i prevenirati sve vrste ovisnosti kod djece i mladih.   

Hvala svim volonterima koji su sudjelovali i odlučili se na ovaj plemeniti korak!  Vjerujemo da će nekom djetetu njihova podrška biti iznimno korisna.